Assistance 24/7
Likwidacja
szkód

LIKWIDACJA SZKÓD

W APRIL dzięki współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne stawki za świadczenia realizowane w ramach procesu likwidacji szkód.

SZKODY OSOBOWE OC/NNW

Wykorzystując innowacyjne technologie stworzyliśmy system oceny wysokości zadośćuczynienia zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, który w połączeniu
z orzecznictwem medycznym pozwala sprostać potrzebom ubezpieczycieli w zakresie likwidacji szkód osobowych.

PROCES LIKWIDACJI SZKODY

PLATFORMA CALL CENTER

 • Rejestracja szkody
 • Utworzenie wstępnej rezerwy w systemie APRIL
 • Zebranie dokumentacji medycznej
 • Kontakt z poszkodowanym

LIKWIDATOR MERYTORYCZNY

 • Merytoryczne rozpatrzenie roszczenia na  podstawie OWU i innych regulacji
 • Wydanie decyzji uznającej roszczenie lub  oddalającej roszczenie w porozumieniu  z ubezpieczycielem

SZKODY MAJĄTKOWE

W APRIL dzięki współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne stawki za świadczenia realizowane w ramach procesu likwidacji szkód.

PROCES LIKWIDACJI SZKODY

PLATFORMA CALL CENTER

 • Rejestracja szkody
 • Utworzenie wstępnej rezerwy w systemie APRIL
 • Zebranie dokumentacji medycznej
 • Kontakt z poszkodowanym

LIKWIDATOR MERYTORYCZNY

 • Merytoryczne rozpatrzenie roszczenia na  podstawie OWU i innych regulacji
 • Wydanie decyzji uznającej roszczenie lub  oddalającej roszczenie w porozumieniu  z ubezpieczycielem

KOMISJA LEKARSKA

 • Wydawanie orzeczeń lekarskich w trybie zaocznym lub stacjonarnym wraz z przeprowadzeniem badania poszkodowanego 

24 dni to średni czas likwidacji szkody komunikacyjnej OC przez zespół APRIL
19 dni to średni czas likwidacji szkody AC przez zespół APRIL

PROCES ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH

 • Na podstawie zebranej dokumentacji szkody likwidator merytoryczny sprawdza zasadność roszczenia regresowego w stosunku do sprawcy szkody,  z zachowaniem zasad wynikających w tym zakresie z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących w APRIL.
 • Jeżeli sprawca szkody nie posiadał ubezpieczenia OC, wówczas po wypłacie odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC likwidator merytoryczny występuje z roszczeniami regresowymi bezpośrednio do sprawcy szkody.
 • Likwidator merytoryczny odpowiada za monitoring procesu refundacji roszczenia regresowego od momentu wystąpienia z roszczeniem do sprawcy szkody lub do ubezpieczyciela odpowiadającego gwarancyjnie.
 • Po otrzymaniu decyzji wypłaty lub odmowy, likwidator merytoryczny sprawdza zasadność decyzji ubezpieczyciela. W przypadku braku zasadności rozpoczyna procedurę odwoławczą.
 • W przypadku roszczeń spornych likwidator merytoryczny udziela Partnerowi rekomendacji co do dalszego postępowania.

98,4%  to wskaźnik skuteczności APRIL w uzyskiwaniu refundacji w roszczeniach regresowych

KONTROLA KOSZTÓW

W APRIL wiemy, jak ważne dla naszych partnerów biznesowych jest optymalizacja kosztów w procesie likwidacji szkód. Nasze wieloletnie doświadczenie w połączeniu
z dedykowaną platformą Call Center oraz rozbudowaną siecią likwidatorów terenowych współpracujących z APRIL w Polsce i na świecie, pomagamy naszym klientom skutecznie optymalizować koszty poprzez szybki i sprawny proces likwidacji szkód.

W APRIL nieustannie pracujemy nad polepszaniem jakości naszej pracy. Inwestujemy w najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu IT, dzięki czemu kontakt z klientami staje się jeszcze łatwiejszy, co również przyczynia się do optymalizacji czasu i solidności realizowanych przez nasz zespół usług z zakresu obsługi szkód ubezpieczeniowych.

DO 24 GODZ.

WERYFIKACJA FAKTURY ZA NAPRAWĘ

DO 24 GODZ.

WERYFIKACJA KOSZTORYSU NAPRAWY Z WARSZTATU

DO 24 GODZ.

ZORGANIZOWANIE I WYKONANIE OGLĘDZIN POJAZDU