Twoja Karta Podróże Sport

Twoja Karta Podróże Sport

Ekstremalne wyzwania wymagają kompleksowych rozwiązań. Sprawdź ubezpieczenie turystyczne Twoja Karta Podróże Sport

Lubisz aktywnie wypoczywać za granicą? Uprawiasz sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka również poza granicami Polski? Twoja Karta Podróże Sport to ubezpieczenie dla Ciebie.

Prod

Do kogo adresowana jest oferta? Dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, które aktywnie spedzają czac uprawiając sporty ekstremalne i sporty wysokiego ryzyka. Ubezpieczenie jest ważne przez 365 dni.

Zalety

 • ubezpieczenie dla wszystkich, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są między 1 a 60 rokiem życia
 • ważne przez 365 dni od daty zakupu (nie masz limitu wyjazdów za granicę)
 • ochrona ubezpieczeniowa podczas amatorskiego uprawiania sportów
 • ochrona ubezpieczeniowa podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • ochrona ubezpieczeniowa podczas uprawiania sportów ekstremalnych
 • pokrywa koszty transportu medycznego lub funeralnego do wysokości sumy ubezpieczenia
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
 • masz możliwość zakupu ubezpieczenia przez Internet
 • ubezpieczenie działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji)

Świadczenia

 • Koszty Leczenia (KL) - 260 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - 15 000 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) - 100 000 PLN
 • Ubezpieczenie „Komfortowa Kieszeń” (KK) - 1 000 PLN (pakiet gwarantujący ochronę rzeczy osobistych ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem i rabunku)
 • Koszty rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) - 500 PLN
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
 • Zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • Pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze
 • Pokrywamy koszty wykorzystania komory dekompresyjnej

Konkurencyjne ceny

Składka roczna wynosi 349 PLN i gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową podczas uprawiania za granicą sportów ekstremalnych oraz wysokiego ryzyka – bez względu na czas pobytu za granicą i liczbę wyjazdów w ciągu roku.

Informacje ogólne

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 1 - 60 lat
 • ważne przez 365 dni
 • zapewnia ochronę osobom wyjeżdżającym za granicę w celach turystycznych, które chcą aktywnie spędzać czas - uprawiają sporty wysokiego ryzyka (jak m.in. jazda konna, polo, rafting, jazda na quadach, windsurfing, nurkowanie z butlami tlenowymi) oraz sporty ekstremalne (takie jak np. skoki ze spadochronem, wspinaczka wysokogórska, kolarstwo górskie, skoki bungee, paralotniarstwo)
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:
  • Koszty Leczenia (KL) 260 000 PLN
   Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN
   NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.
  • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) 100 000 PLN
   – OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju. Zakres ubezpieczenia obejmuje również wypoczynek połączony z amatorskim uprawianiem sportu oraz uprawianie sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka.
  • Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK)
   Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku
  • Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN
 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych

Usługi powiązane

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży- masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji
 • organizacja wizyt lekarskich Ubezpieczonego - nie musisz się martwić o kontakt z placówkami oraz lekarzami za granicą i otrzymujesz wsparcie przy organizacji wizyt lekarskich oraz badań lub przy organizacji transportu
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane bez konieczności angażowania Twoich środków własnych
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań
 • pokrywamy koszty wykorzystania komory dekompresyjnej
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu
 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy
 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży

Lista krajów nie objętych

 • Rzeczpospolita Polska
 • USA
 • Kanada
 • Australia
 • Japonia
 • Białoruś

Skontaktuj się z nami

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.