Twoja Karta Podróże Classic

Twoja Karta Podróże Classic

Ubezpieczenie turystyczne, któremu możesz zaufać

Planujesz zagraniczne wakacje z rodziną lub przyjaciółmi? A może samotną podróż w nieznane? Czy wyjeżdżasz za granicę w celach zarobkowych? Odkryj ubezpieczenie Twoja Karta Podróże Classic, które jest najlepszą formą ochrony bez względu na cel podróży.

Prod

Do kogo adresowana jest oferta? Dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, ale również w celach związanych z wykonywaniem pracy fizycznej i umysłowej. Ubezpieczenie podróżne zapewnia ochronę także podczas delegacji służbowej. Karta ważna jest przez 365 dni.

Zalety

 • ubezpieczenie dla wszystkich, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są między 29 a 60 rokiem życia
 • ważne przez 365 dni od daty zakupu (nie masz limitu wyjazdów za granicę)
 • gwarantuje ochronę ubezpieczeniową podczas wykonywania pracy fizycznej i umysłowej, a także podczas wypoczynku lub amatorskiego uprawiania sportów
 • w razie zachorowania czy wypadku za granicą - pokrywamy koszty leczenia (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • pokrywa koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy chorób układu krążenia
 • pokrywa koszty transportu medycznego lub funeralnego do wysokości sumy ubezpieczenia
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
 • ubezpieczenie działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji)

Świadczenia

 • Koszty Leczenia (KL) - 260 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - 15 000 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) - 100 000 PLN
 • Ubezpieczenie „Komfortowa Kieszeń” (KK) - 1 000 PLN (pakiet gwarantujący ochronę rzeczy osobistych ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem i rabunku)
 • Koszty rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) - 500 PLN
 • Pokrywamy koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy chorób układu krążenia
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
 • Zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • Pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze

Konkurencyjne ceny

Składka roczna wynosi 249 PLN i gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową za granicą bez względu na termin, cel czy charakter wyjazdu.

Informacje ogólne

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 29 - 60 lat
 • ważne przez 365 dni
 • chroni Cię podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie, uczestnictwo w jeep-safari czy jazda na wielbłądzie
 • działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy za granicą (z wyjątkiem niebezpiecznej pracy fizycznej), jak np. prace związane z wykańczaniem wnętrz, przy zbiorach warzyw i owoców, w rolnictwie czy jako kierowca, opiekunka lub pielęgniarka
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:
  • Koszty Leczenia (KL) 260 000 PLN
   Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym. Ponadto ubezpieczenie pokrywa koszty przedwczesnego porodu (do 32. tygodnia ciąży) oraz koszty opieki nad matką i noworodkiem.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN
   NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.
  • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) 100 000 PLN –
   OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju.
  • Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK)
   Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku
  • Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN
 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych

Usługi powiązane

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży- masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji
 • organizacja wizyt lekarskich Ubezpieczonego - nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą i otrzymujesz wsparcie przy zamawianiu wizyt lekarskich i badań lub przy organizacji transportu
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu
 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy
 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży

Lista krajów nie objętych

 • Rzeczpospolita Polska
 • USA
 • Kanada
 • Australia
 • Japonia
 • Białoruś

Skontaktuj się z nami

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.