Twoja Karta Podróże

Twoja Karta Podróże Business

Twoja Karta Podróże - ubezpieczenie dla wymagających. Prestiżowa ochrona w podróży zagranicznej.

W codziennym życiu cenisz komfort i wygodę? Czemu w przypadku ubezpieczenia miałoby być inaczej? Twoja Karta Podróże zapewni Ci maksymalną ochronę i wsparcie oraz bogaty pakiet usług dodatkowych podczas każdej podróży zagranicznej.

Prod

Do kogo adresowana jest oferta? Kadra zarządzająca (prezesi, dyrektorzy, managerowie), osoby często podróżujące w celach służbowych oraz prywatnych.

Zalety

 • topowa, prestiżowa ochrona ubezpieczeniowa na każdy wyjazd zagraniczny
 • polisa ważna od zaraz, szybki i wygodny zakup online
 • długoterminowa ochrona - jedna polisa obejmująca wszystkie wyjazdy przez 365 dni (bez ograniczeń co do liczby wyjazdów za granicę)
 • jedyne takie ubezpieczenie dla każdego między 1 a 75 rokiem życia
 • obejmuje cały świat (bez Polski)
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowań m.in. w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu
 • możliwość otrzymania karty płatniczej, która będzie zasilana środkami płatniczymi przez APRIL Polska, jeśli zaistnieje konieczność pokrycia wydatków, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, w innej formie niż przelew bankowy

Szeroki zakres i wysokie sumy ubezpieczenia:

 • koszty leczenia i transportu 500 000 PLN
 • NNW 50 000 PLN
 • OC 100 000 PLN
 • bagaż 10 000 PLN

Ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb – zapewnia:

 • ochronę podczas podróży biznesowych
 • ochronę podczas wypoczynku, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu
 • ochronę podczas wykonywania pracy fizycznej (także niebezpiecznej pracy fizycznej)
 • ochronę w związku z następstwami chorób przewlekłych - wymagających natychmiastowej opieki lekarskiej przed zakończeniem podróży zagranicznej
 • bogaty pakiet pomocy w podróży – Travel Assistance 24h/7
 • ochronę Twojego bagażu podróżnego (w tym sprzętu elektronicznego) - utrata, zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie dostarczenia bagażu

Świadczenia

 • koszty leczenia i transportu (KL) - 500 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 50 000 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna (OC) - 100 000 PLN
 • ochrona bagażu (w tym sprzętu elektronicznego) – 10 000 PLN
 • ochrona przed następstwami chorób przewlekłych
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze
 • zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej, jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład, Twój lot został odwołany lub dotrzesz z ponad 3-godzinnym opóźnieniem do miejsca docelowego wskazanego na bilecie

Konkurencyjne ceny

Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 499 PLN.

Informacje ogólne

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 1 - 75 lat
 • ważne przez 365 dni (jednorazowo maksymalny czas pobytu za granicą wynosi 92 dni)
 • chroni Cię podczas podróży biznesowych, ale także podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie
 • działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy – umysłowej i fizycznej (w tym również niebezpiecznej pracy fizycznej)
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:

Koszty leczenia (KL) 500 000 PLN
Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 50 000 PLN
NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.

Odpowiedzialność Cywilna (OC) 100 000 PLN:
OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ciebie osobom trzecim. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej.

Ubezpieczenie bagażu
Obejmuje utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub opóźnienie jego dostarczenia. Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie także Twój sprzet elektroniczny, np. laptop czy aparat fotograficzny.

Ubezpieczenie pomocy
Ubezpieczenie pomocy obejmuje całodobowy dyżur Centrum Pomocy, które w każdej chwili służy Ci poradą i wsparciem.

Usługi powiązane

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży - masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji
 • organizacja wizyt lekarskich - nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą, otrzymujesz wsparcie przy zamawianiu wizyt lekarskich i badań lub przy organizacji transportu
 • organizacja wizyty u stomatologa w przypadku nagłych stanów zapalnych lub konieczności pomocy medycznej wskutek urazu
 • bezgotówkowe rozliczanie kosztów za udzieloną pomoc medyczną
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań
 • pokrywamy koszty wykorzystania komory dekompresyjnej
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu
 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy
 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży
 • opóźniony, odwołany lub przepełniony lot? Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej, bez żadnych dodatkowych kosztów
 • możliwość otrzymania karty płatniczej, która będzie zasilana środkami płatniczymi przez APRIL Polska, jeśli zaistnieje konieczność pokrycia wydatków, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, w innej formie niż przelew bankowy

Lista krajów nie objętych

Polska

Przydatne dokumenty

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia

Pobierz

Skontaktuj się z nami

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.