Likwidacja szkód

APRIL Polska Assistance to firma, która od lat posiada ugruntowaną pozycję na rynku krajowym i zagranicznym w zakresie likwidacji szkód dla krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, a także brokerów, sieci serwisowych oraz firm posiadających znaczne floty pojazdów.

Naszymi atutami są: wieloletnie doświadczenie, rzetelność, kompleksowość i jakość świadczonych usług, a także precyzyjne i sprawdzone procedury postępowania w procesie likwidacji szkód.

Kompleksowo realizujemy cały proces likwidacji szkody - od chwili przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do chwili zamknięcia sprawy (wydania decyzji i/lub wypłaty odszkodowania). Współpraca ze sprawdzonymi sieciami rzeczoznawców, warsztatów, lekarzy i innych ekspertów zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Prowadzimy likwidację szkód:

  • komunikacyjnych, zarówno na terenie Polski, jak i świata, z następujących ryzyk: AC, OC, NW komunikacyjne, assistance oraz w ramach Regulaminu Wewnętrznego (Zielonej Karty) i IV Dyrektywy Unii Europejskiej,
  • również z innych ryzyk: np. cargo, OC przewoźnika.

W przypadku zaistnienia szkody, niezależnie od miejsca zdarzenia, wystarczy zadzwonić po pomoc do naszego Centrum Alarmowego. Numer telefonu znajduje się zawsze na Państwa dokumencie ubezpieczeniowym.

Kompleksowa likwidacja szkody obejmuje:

  • przyjęcie zgłoszenia szkody,
  • ustalenie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, wysokości sumy ubezpieczeniowej lub ustalenie odpowiedzialności cywilnej,
  • dokonanie czynności likwidacyjnych (oględziny, ekspertyzy, kompletowanie niezbędnej dokumentacji),
  • ustalenie rozmiaru szkody i poinformowanie ubezpieczyciela o wysokości rezerwy szkodowej oraz późniejsza jej aktualizacja,
  • merytoryczne rozpatrzenie roszczeń - zgodnie z właściwymi OWU i innymi regulacjami,
  • wydanie decyzji uznającej lub oddalającej roszczenie w porozumieniu z Ubezpieczycielem, chyba że kwota roszczeń nie przekracza ustalonego limitu, wówczas decyzję podejmujemy samodzielnie,
  • wypłatę odszkodowania z zachowaniem terminów ustawowych lub innych określonych w OWU, ewentualnie przekazanie akt sprawy wraz z projektem decyzji do ubezpieczyciela.

Jednocześnie, przy obsłudze zdarzeń, sporządzamy niezbędną dokumentację szkodową.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz międzynarodowej sieci biur regionalnych, gwarantujemy sprawną i profesjonalną obsługę szkód zagranicznych.

Prowadzimy kompleksową likwidację szkód angażujących odpowiedzialność cywilną polskich Ubezpieczycieli w ramach IV Dyrektywy Unii Europejskiej oraz Regulaminu Wewnętrznego (likwidowanych przez korespondentów lub biura narodowe kraju wypadku).

Na zlecenie ubezpieczycieli prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem roszczeń regresowych od podmiotów krajowych i zagranicznych, w imieniu i na rzecz polskich zakładów ubezpieczeń, z tytułu wypłaconych przez nich odszkodowań. W ramach czynności regresowych wykonujemy wszelkie działania faktyczne i prawne, mające na celu odzyskanie przez ubezpieczyciela wypłaconego odszkodowania.

Ponadto, na indywidualne zlecenia polskich osób fizycznych lub prawnych, dochodzimy roszczeń od zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Występujemy również w roli komisarza awaryjnego, zarówno w ramach ubezpieczenia auto-casco, jak i innych ubezpieczeń, takich jak cargo, OC Przewoźnika, OC Spedytora itp.

Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

 

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.