Skontaktuj się z nami

Grupa APRIL w Polsce

Sienna 73, 00-833 Warszawa, Pologne

APRIL Polska

APRIL Polska Broker

APRIL Polska Medbroker

Tel : +48 22 101 38 00
Fax : +48-22-101-38-01

Tel : +48-22-295-80-00
Tel : +48-22-295-80-01
Fax : +48 22 295-80-02

Tel : +48-22-295-80-50
Tel : +48-22-295-80-51
Fax : +48 22 295-80-52

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Call April Polska
Call April Polska
Call April Polska


Data Protection Oficer (DPO)
Mgr inż. Michał Tuz
Tel: +48 602 384 179
Mail: dane.info@pl.april.com

Formularz kontaktowy

Tylko jeden dokument.

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez April Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, moich w/w danych osobowych, dla celów umożliwienia kontaktu ze mną i w związku z prowadzoną działalnością spółki April Polska.

Obowiązek informacyjny
Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że:

 1. W momencie przekazania przeze mnie moich danych osobowych do April Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyżej wymieniona spółka stanie się administratorem danych osobowych (dalej w treści "ADO");
 2. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: dane.info@pl.april.com lub drogą pocztową na adres: 00-833 Warszawa ul. Sienna 73; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: dane.info@pl.april.com
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu umożliwienia kontaktu ze mną w związku z działalnością spółki April Polska. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO")
 4. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże rozumiem, że odmowa ich podania uniemożliwi realizację celu o którym mowa w ust. 3; w każdej chwili przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 5. Moje dane osobowe, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, będą ujawniane:
  • a) partnerom ADO którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych;
  • b) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
  • c) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych, także dostawcom usług prawnych, finansowych i doradczych umożliwiających ADO świadczenie usług w tym dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą
 6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 7. Moje dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3;
 8. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 10. Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu;
 11. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności

 

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.