Proces rekrutacji

1. Zamieszczenie ogłoszenia rekrutacyjnego - określającego profil poszukiwanego pracownika, zadania na danym stanowisku oraz oczekiwania i wymagane kompetencje .

2. Złożenie aplikacji przez kandydata - osoby zainteresowane pracą w APRIL Polska Assistance proszone są o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@pl.april.com

3. Analiza nadesłanych życiorysów i wstępna selekcja kandydatów – dokonywana jest przez Dyrektora Działu, do którego aktualnie poszukujemy pracownika. Wszystkie zgłoszenia analizowane są pod kątem naszych oczekiwań i kwalifikacji kandydata. Wybrani kandydaci zapraszani są na spotkanie.

4. Rozmowa kwalifikacyjna – kandydaci spotykają się z Dyrektorem Działu, do którego aplikują. Na tym etapie weryfikujemy merytoryczne przygotowanie kandydata do pracy na wybranym stanowisku – jego wiedzę, doświadczenie i motywację oraz sprawdzamy poziom znajomości języków obcych (gdy jest wymagana).

5. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i złożenie oferty – po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej, wybranemu kandydatowi składana jest oferta pracy w APRIL Polska Assistance. Po akceptacji warunków, pozostaje tylko dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem.

6. Rozpoczęcie pracy – każdy nowy pracownik, w pierwszym okresie zatrudnienia przechodzi przez cykl szkoleń przygotowujących do pracy w APRIL Polska Assistance.

Aktualne oferty pracy

Aktualnie do Działu Handlowego poszukujemy :

Pracownik Działu Likwidacji Szkód | Miejsce pracy: Warszawa

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:

 • bardzo dobra znajomość języka francuskiego (warunek konieczny),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wykształcenie średnie, wyższe lub w trakcie studiów,
 • umiejętność obsługi komputera (Ms Office, środowisko Windows)
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • zdolność do szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • wysoka kultura osobista.

Za dodatkowe atuty uznamy:

 • co najmniej roczne doświadczenie przy likwidacji szkód zagranicznych,
 • znajomość problematyki ubezpieczeniowej,
 • dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

 • merytoryczna likwidacja szkód zagranicznych komunikacyjnych lub osobowych,
 • prowadzenie akt szkodowych w systemie informatycznym dedykowanym pracownikom LKW,
 • współpraca z zagranicznymi oddziałami APRIL.

Ze swojej strony oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej,
 • możliwość niesienia pomocy innym,
 • atrakcyjne wynagrodzenia i szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: rekrutacja@pl.april.com

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.

Specjalista Działu Operacyjnego | Miejsce pracy: Warszawa

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wykształcenie średnie, wyższe lub w trakcie studiów,
 • umiejętność obsługi komputera (Ms Office, środowisko Windows)
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • zdolność do szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • wysoka kultura osobista.

Za dodatkowe atuty uznamy:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość problematyki ubezpieczeniowej,
 • dobra znajomość jednego z wymienionych języków: francuski, włoski, niemiecki, hiszpański.

Zakres obowiązków:

 • telefoniczna obsługa Klientów oraz organizowanie pomocy assistance w Polsce i za granicą,
 • koordynowanie pracy dostawców usług assistance w Polsce i za granicą,
 • współpraca z zagranicznymi oddziałami APRIL.

Ze swojej strony oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej,
 • możliwość niesienia pomocy innym,
 • elastyczny czas pracy (praca zmianowa) 24/7/365
 • atrakcyjne wynagrodzenia i szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: rekrutacja@pl.april.com

Polityka prywatności

 

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.