Jak skorzystać z praktyk oferowanych w ramach programu Erasmus?

20/02/2018

Praktyki, wolontariat, staż, kursy językowe - studenci coraz częściej decydują się na zdobywanie takiego doświadczenia za granicą.

Jak odbyć praktyki za granicą podczas studiów?

Istnieje wiele różnych możliwości kształcenia i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą. Jednym z najpopularniejszych programów wymiany studenckiej jest program Erasmus.

W ramach programu Erasmus można wyjechać na zagraniczną praktykę studencką do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji  na przykład: jednostki administracji państwowej, muzeum, biblioteki, szpitala itp. Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Jak wybrać odpowiednie praktyki za granicą?

Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów, a w niektórych przypadkach może również stanowić integralną część programu studiów – jako praktyka obowiązkowa. Nabór kandydatów prowadzi uczelnia, zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w danym roku akademickim.

Rekrutacja na praktyki za granicą odbywa się z zwykle rocznym wyprzedzeniem. Jednak o dokładnych terminach i warunkach każdorazowo decyduje uczelnia.

Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest znajomość języka kraju w którym oferowana jest praktyka. Stopień znajomości języka obcego musi pozwalać na swobodną rozmowę, tak aby praktykant mógł brać udział w działalności zagranicznej instytucji.

O co należy zadbać przed wyjazdem za granicę?

Przed wyjazdem należy zadbać o formalności takie jak: podpisanie umowy na realizacje praktyk oraz porozumienie określające program praktyki. W umowie zostaną określone warunki odbywania praktyki, jej termin i miejsce a także wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią. Porozumienie określa program i przebieg praktyki. Będzie również podstawą zaliczenia i uznania praktyki przez  macierzysty wydział.

Warto również pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia  długoterminowego. Oprócz karty EKUZ dodatkowa polisa ubezpieczeniowa zagwarantuje, że wszystkie objęte nią świadczenia zostaną pokryte przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

Co później?

Bez wątpienia odbycie praktyk lub stażu za granicą będzie jedną z bardzo cennych Informacji w CV. Oprócz tego jednak pozwoli na zawarcie nowych znajomości, obserwowanie sposobu funkcjonowania instytucji i firm za granicą, pozwoli podnieść znajomość języka obcego i przygotuje do zdobycia zatrudnienia w wymarzonej firmie.

Dołącz do nas na FB: www.facebook.com/TwojaKartaPodroze