Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży Easy Way Back

Easy Way Back

Nagła zmiana wakacyjnych planów? Przyczyn zmuszających Cię do rezygnacji lub powrotu z wyjazdu może być wiele.

Dzięki ubezpieczeniu Easy Way Back, umożliwiającemu pokrycie kosztów przerwania, zmiany lub rezygnacji z podróży, nagły powrót do Polski nie będzie musiał wiązać się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami. Co więcej, możesz nawet otrzymać zwrot kosztów za opłacone, ale niewykorzystane usługi.

Prod

Zalety

Zwrot kosztów aż do 25 tys. złotych na osobę

 • Ubezpieczenie Easy Way Back umożliwi Ci pokrycie kosztów przerwania, zmiany lub rezygnacji z podróży do wysokości 25 tys. zł na osobę. Na jednej polisie może zostać ubezpieczonych do 9 osób.

Ubezpieczenie wyjazdów zorganizowanych i na własną rękę

 • Dzięki Easy Way Back ubezpieczysz nie tylko wyjazdy zagraniczne oferowane przez biura podróży, ale i te organizowane na własną rękę, dzięki czemu otrzymasz zwrot pieniędzy m.in. za wynajem pojazdu, rezerwację hotelu czy jednodniowy rejs.

Idealne zabezpieczenie zakupów z oferty First Minute

 • Z dużym wyprzedzeniem planujesz swoje zagraniczne wyjazdy? Z ubezpieczeniem Easy Way Back skutecznie zabezpieczysz swoją inwestycję przed nagłymi zdarzeniami, które mogą pokrzyżować Twoje plany (np. nieszczęśliwy wypadek Twój lub innego współuczestnika podróży, utrata pracy, choroba w rodzinie, komplikacje związane z ciążą czy wezwanie do obowiązkowego stawiennictwa w sądzie)

Alkohol aż do 0,8 promila

 • Ubezpieczenie Easy Way Back obowiązuje również w przypadku zdarzeń i wypadków powstałych po spożyciu alkoholu, pod warunkiem, że poziom spożytego alkoholu nie przekroczy 0,8 promila.

Ochrona na wypadek aktu terrorystycznego

 • Żyjemy w niepewnych czasach. Ubezpieczenie Easy Way Back umożliwia rezygnację z podróży z powodu wystąpienia ataku terrorystycznego w odległości do 100 km od miejsca Twojego zakwaterowania podczas planowanego pobytu.

Świadczenia

Zdarzenia w życiu prywatnym

 • Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej
 • Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej
 • Wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży
 • Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Wyznaczenie przewidywanej daty porodu ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży

Zdarzenia losowe

 • Kradzież z włamaniem, Pożar lub Katastrofa naturalna powstała w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Kolizja lub kradzież pojazdu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Atak terrorystyczny w miejscu zakwaterowania podczas podróży
 • Katastrofa naturalna w miejscu podróży
 • Alert dot. pandemii w miejscu podróży

Sytuacje prawne

 • Wezwanie do obowiązkowego stawiennictwa w sądzie dla ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego dla ubezpieczonego lub współuczestnika podróży

Sytuacje zawodowe

 • Kradzież z włamaniem, Rabunek lub Pożar w miejscu zatrudnienia ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży
 • Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży

Cena

Wysokość składki ubezpieczenia Easy Way Back obliczana jest na podstawie deklarowanego kosztu podróży wszystkich ubezpieczonych.

Informacje ogólne

Zakup ubezpieczenia można dokonać on-line (polisa przychodzi na adres e-mail) lub u agenta w Twoim mieście.

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Ubezpieczycielem jest SOGESSUR S.A., zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej, utworzony i działający zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą pod adresem: Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92919 Paris La Defense Cedex Francja, zarejestrowany we Francji pod numerem spółki 379 846 637 R.C.S. Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział: SOGESSUR S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Plac Solny 16, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000532682.

Agentem jest APRIL POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000262086, o kapitale zakładowym w wysokości 351 000,00 zł, NIP: 1132626599, REGON: 140578578, wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11166704/A. Pełnomocnictwo Agenta dostępne jest na stronie www.april-polska.pl.

Usługi powiązane

Stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży - masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji.

Lista krajów nieobjętych

Ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje na terytorium Polski.

Przydatne dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Easy Way Back

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Easy Way Back

Pobierz
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Pobierz
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Pobierz
Regulamin zawierania umów na odległość

Regulamin zawierania umów na odległość

Pobierz

Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

 

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.