Program ”RECEPTA”

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy lub lekarzy dentystów w związku z wystawieniem recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Program ”RECEPTA”
 • pokrycie kar umownych wynikających z decyzji NFZ, w tym praw regresowych pracodawcy w stosunku do zatrudnionego lekarza i lekarza dentysty
 • pokrycie szkody dochodzonej przez NFZ na drodze postępowania sądowego finansowanie prawnej ochrony i reprezentacji lekarza i lekarza dentysty w sporze z NFZ
 • bezpłatne korzystanie z Centrum Informacji Prawnej przez lekarza i lekarza dentysty w kwestiach dotyczących stosunków z NFZ (opinie, procedury kontroli, akty prawne, wzory pism i dokumentów, itp.)

Program jest oparty na systemie indywidualnego ubezpieczenia, lekarz lub lekarz dentysta zachowuje dobrowolność przystąpienia do programu.

info

Procedura przystąpienia

W celu zawarcia ubezpieczenia w na warunkach Programu "RECEPTA" należy:

Krok 1
Bezpośrednio skontaktować się z APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o.
APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
tel. +48 22 295 80 50
tel. +48 22 295 80 51
fax +48 22 295 80 52
e-mail: centrala.medbroker@pl.april.com

Krok 2
Wypełnić deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia:
pisemnie i przesłać fax: (22) 295 80 50, e-fax: (22) 295 80 52

Krok 3
Otrzymanie certyfikatu (polisy) ubezpieczenia.

Krok 4
Opłacenie składki na konto wskazane na certyfikacie (polisie) ubezpieczenia

Uwaga:
W przypadku gdy lekarz nie jest klientem APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., niezbędne jest dodatkowo wypełnienie i przesłanie pełnomocnictwa fax: (22) 295 80 50, e-fax: (22) 295 80 52

Zgłoszenie szkody

Asysta Prawna

W razie konieczności lub potrzeby skorzystania z informacji prawnej Ubezpieczony powinien skontaktować się
telefonicznie z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00

 1. numerem: tel. (22) 568-98-75, lub
 2. fax: (22) 568-98-99, lub
 3. adresem e-mail: recepta@coris.pl, podając co najmniej następujące dane:
  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania, numer polisy
  2. nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym
  3. krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy
  4. numer prawa wykonywania zawodu

Zgłoszenie szkody

W przypadku otrzymania:

 1. decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdzającej uchybienia lub błędy,
  lub
 2. roszczenia regresowego od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w którym Ubezpieczony jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej niezwłocznie, najpóżniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia, należy skontaktować się z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 9.00-17.00
  • numerem: tel. (22) 568-98-75, , lub
  • fax: (22) 568-98-99, lub
  • adresem e-mail: recepta@coris.pl, podając co najmniej następujące dane:
   • imię, nazwisko i adres zamieszkania, numer polisy
   • nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym
   • numer prawa wykonywania zawodu

oraz należy:

 1. wypełnić i przesłać druk zgłoszenia szkody (Druk formularza)
 2. przesłać kopie otrzymanej decyzji NFZ lub kopie otrzymanego roszczenia
 3. postępować zgodnie z obowiązkami określonym w warunkach ubezpieczenia.

Dokumenty do pobarnia :

Wzór deklaracji do pobrania

Wzór deklaracji do pobrania

Pobierz
Wzór w załączeniu

Wzór w załączeniu

Pobierz
Druk formularza

Druk formularza

Pobierz

Skontaktuj się z nami

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.