Program financial support doctors

Logo Gothaer

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem programu jest wypłata zasiłku dziennego za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w następstwie:

  1. Wypadku środka transportu: komunikacyjny, lotniczy, morski, kolejowy
  2. Obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia w wyniku czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 156 i 157 KK

Program obejmuje zdarzenia, które powstały podczas wykonywania pracy, podczas drogi do/z pracy oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).

Info

Jaka jest kwota zasiłku

  1. 300 PLN za każdy dzień pobytu na zwolnieniu
  2. 9 000 PLN miesięcznie
  3. 12 000 PLN w okresie ubezpieczenia

Wypłata zasiłku nie jest dochodem, nie podlega obciążeniom podatkowym.

Kiedy nastepuje wyplata zasiłku

  1. Max do 7 dni od zgłoszenia szkody
  2. Wypłata jest z góry tj. ilość dni pobytu na zwolnieniu x 300 PLN
  3. Wypłata jest dokonywana przelewem na konto poszkodowanego

Zawieranie ubezpieczeń

Bezpośrednio skontaktować się z APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o.

APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o.,
Punkt sprzedaży ubezpieczeń: ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa 
tel. 508 725 727, 508 504 318, 508 504 332.
Siedziba: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, Polska,
tel. +48 22 295 80 50
fax: +48 22 295 80 52
e-mail: centrala.medbroker@pl.april.com

W przypadku gdy lekarz nie jest klientem APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., niezbędne jest dodatkowo wypełnienie i przesłanie pełnomocnictwa

e-fax: (22) 295 80 52, email: lekarz.medbroker@pl.april.com

Zgłaszenie szkody

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, należy:
zadzwonić pod numer telefonu: +48 61 667 02 63
lub zgłosić zdarzenie na adres e-mail: suport@dalfi.pl

Dokument do pobrania

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Pobierz
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Pobierz
Formularz zgłoszenia szkody

Formularz zgłoszenia szkody

Pobierz

Skontaktuj się z nami

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.