HIV/WZW

HIV/WZW

INFORMACJE OGÓLNE

Ubezpieczenie na wypadek ekspozycji i zakażenia HIV/WZW jako rozszerzenie ubezpieczenia NNW.

 1. Świadczenie z tytułu śmierci,
 2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 3. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 4. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
 5. Świadczenie za leczenie uciążliwe,
 6. Usługi powypadkowe typu assitance na terytorium RP.

W ramach ubezpieczenia z tytułu zakażeń HIV i WZW, zakres świadczeń obejmuje:

 1. zwrot kosztów leczenia powstałego na skutek ekspozycji na materiał zakaźny w tym przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badań na obecność wirusów HIV/WZW oraz zastosowania kuracji antyretrowirusowej,
 2. świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem WZW.
 3. świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV.

Sumy ubezpieczenia:

Table

info

Zawieranie ubezpieczenia

W celu zawarcia ubezpieczenia na warunkach Programu HIV/WZW należy:

Dla lekarzy obsługiwanych dotychczas przez APRIL Polska Medbroker, w przypadku wznowienia ubezpieczeń, lub chęci zawarcia nowych ubezpieczeń, możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez: tel.: (22) 295 80 50, lub e-mail: lekarz.medbroker@pl.april.com, lub zgodnie z poniższą procedurą.

1. ZLECENIE

Możliwości pozyskania zlecenia:

 1. wydrukowanie z niniejszej strony Zlecenie
 2. otrzymanie druku w siedzibie APRIL Polska Medbroker lub od przedstawiciela APRIL Polska Medbroker
 3. ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, faksem, tel. + 48 22 295 80 50, fax: +48 22 295 80 52

2. MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA:

 • osobiście: APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. osobiście: APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa,
 • telefonicznie nr tel. + 48 22 295 80 50, fax. + 48 22 295 80 52
 • e-mailem: lekarz.medbroker@pl.april.com

3. OPŁACANIE SKŁADKI W WYSOKOSCI WŁAŚCIWEJ DLA WYBRANEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA

Składka płatna przelewem po otrzymaniu polisy bezpośrednio na konto PZU, w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

4. DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

 1. e-mailem lekarz.medbroker@pl.april.com
 2. faks +48 22 295 80 52
 3. pocztą
 4. bezpośrednio złożenie w siedzibie APRIL Polska Medbroker - ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub od przedstawiciela APRIL Polska Medbroker

5.OTRZYMANIE DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIA

Polisa jest wysyłana pocztą, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

Zgłoszenie szkody

W przypadku zdarzenia prosimy o kontakt:

APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o.
00-833 Warszawa
ul. Sienna 73 (budynek Sienna Center)
tel. +48 22 295-80-50
tel. +48 22 295-80-51
fax +48 22 295-80-52

email: centrala.medbroker@pl.april.com

Dokumenty do pobarnia :

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Pobierz

Skontaktuj się z nami

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.